Zpět

Kontrola usazenin v benzínových motorech

Shell P&T, 2023*

Moderní benzínové motory mají velmi sofistikované palivové systémy, které jsou navrženy tak, aby dodávaly správné množství paliva ve správný čas, a zajistily tak optimální fungování motoru. Jakékoli usazeniny, které se vytvoří na kritických částech motoru, jako jsou vstřikovače paliva nebo sací ventily, mohou ovlivnit správnou funkci motoru a mít nepříznivý vliv na výkonové vlastnosti, jako je síla, odezva, emise a úspora paliva. Naštěstí jsou k dispozici aditiva proti usazeninám, která po přidání do benzínu v odpovídajícím poměru zabraňují tvorbě usazenin v motoru. V důsledku tohoto účinku a souvisejících výhod pro výkon motoru je používání aditiv pro regulaci usazenin v benzínu rozšířené v mnoha zemích a výrobci automobilů je doporučují. Tato zpráva poskytuje stručný popis problémů spojených s tvorbou usazenin ve vstupním systému benzínových motorů.

*Deposit Control in Gasoline Engines